A A A

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

ul. Lwowska 6

55-200 Oława

 

Tel: (0-71) 313-01-10

Fax: (0-71) 313-01-10 wewn. 22

 

E-mail: sekretariat@dps.olawa.pl