A A A

Informacje bieżące

 

Oława, dnia 05.09.2022r.

Zasady odwiedzin mieszkańców DPS w Oławie

 

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadza się co następuje:

1. Odwiedziny mieszkańców odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj.:

osoby z zewnątrz chcące odwiedzić naszych mieszkańców powinny wcześniej ustalić termin i godzinę odwiedzin z liderami poszczególnych odcinków

odwiedziny odbywają w wydzielonym pokoju odwiedzin lub na terenach zielonych DPS

osoby odwiedzające (maksymalnie dwie osoby jednocześnie) powinny być zaopatrzone w maseczkę

po wejściu na teren Domu, pracownicy dokonują u odwiedzających pomiaru temperatury

w trakcie odwiedzin należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego – bez kontaktu osobistego, zachowanie odległości minimum 1,5 m

czas odwiedzin jednego mieszkańca - maksymalnie pół godziny

 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 05.09.2022r. do odwołania.

 

Telefony kontaktowe:

Odcinek A (dyżurka): 71-313-01-10 wew. 28, 571-471-141

Odcinek B parter (dyżurka): 71-313-01-10 wew. 30, 600-369-804

Odcinek B piętro (dyżurka): 71-313-01-10 wew. 31, 516-003-598

Portiernia: 71-313-01-10, 506-625-999

 

 

 

 

Oława, dnia 30.08.2022r.

Zasady odwiedzin mieszkańców DPS w Oławie

 

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadza się co następuje:

1. Zakaz odwiedzin mieszkańców odcinka A

2. Odwiedziny mieszkańców odcinków B parter i B piętro, z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj.:

osoby z zewnątrz chcące odwiedzić naszych mieszkańców powinny wcześniej ustalić termin i godzinę odwiedzin z liderami poszczególnych odcinków

odwiedziny odbywają w wydzielonym pokoju odwiedzin

osoby odwiedzające (maksymalnie dwie osoby jednocześnie) powinny być zaopatrzone w maseczkę

po wejściu na teren Domu, pracownicy dokonują u odwiedzających pomiaru temperatury

w trakcie odwiedzin należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego – bez kontaktu osobistego, zachowanie odległości minimum 1,5 m

czas odwiedzin jednego mieszkańca - maksymalnie pół godziny

 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 30.08.2022r. do odwołania.

 

Telefony kontaktowe:

Odcinek A (dyżurka): 71-313-01-10 wew. 28, 571-471-141

Odcinek B parter (dyżurka): 71-313-01-10 wew. 30, 600-369-804

Odcinek B piętro (dyżurka): 71-313-01-10 wew. 31, 516-003-598

Portiernia: 71-313-01-10, 506-625-999

Oława, dnia 01.04.2022r.

 

Zasady odwiedzin mieszkańców DPS w Oławie

 

- Osoby odwiedzające mieszkańców na terenie Domu obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką.

- Jednocześnie w pokoju mieszkańca mogą przebywać dwie osoby odwiedzające

Dyrektor DPS Oława
Joanna Kruk-Gręziak

 

Oława, dnia 04.03.2022r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 14/2022

Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Oławie

w sprawie wstrzymania odwiedzin mieszkańców oraz zakazu wyjść mieszkańców poza teren

Domu Pomocy Społecznej w Oławie

§1

W związku ze stwierdzonymi zakażeniami COVID-19 wśród mieszkańców, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańcom naszej placówki, którzy z uwagi na wiek i stan zdrowia są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne w przypadku zarażenia wirusem COWID-19, wprowadza się:

1. Zakaz odwiedzin mieszkańców.

2. Zakaz wyjść mieszkańców poza teren Domu Pomocy Społecznej.

Możliwy jest kontakt telefoniczny z  bliskimi mieszkańców.

Ponadto  mieszkańcy  mają  do  dyspozycji  pracownię  komputerową z dostępem do internetu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 08.03.2022r.

§ 3

Treść zarządzenia otrzymują:

-Wicedyrektor

- Kierownik działu opieki

- Pracownicy socjalni

- Liderki odcinków A, B, B1

Dyrektor DPS Oława

Joanna Kruk-Gręziak

 

 

Oława, dnia 24.01.2022r.

WSTRZYMANIE  ODWIEDZIN  MIESZKAŃCÓW DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OŁAWIE

 

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa Mieszkańcom naszej placówki którzy z uwagi na wiek i stan zdrowia są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne w przypadku zarażenia wirusem SARS-COV-2 wprowadzamy  zakaz odwiedzin mieszkańców do dnia  31.01.2022r.

Nr  telefonu   71 3130110  wewnętrzny -  odcinek  A- 28 lub  571 471 141

odcinek  B parter -30 lub 571 804 357,  odcinek  B piętro  - 31 lub 516 003 598

Dyrektor DPS

Joanna Kruk-Gręziak

 

 

 

Oława, dnia 17.01.2022 r.

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań spowodowaną wirusem SARS CoV -2 mając na względzie dobro naszych podopiecznych od dnia 17.01.2022r. zawieszamy do 24.01.2022 odwiedziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

wprowadza się również zakaz wyjść mieszkańców poza teren DPS

Możliwy jest kontakt telefoniczny z mieszkańcami.

Dyrektor DPS w Oławie

 

Oława, dnia 22.12.2021 r.


Dom Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza wolontariuszy, którzy chcą pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym. Zapraszamy każdego kto chce poświęcić swój wolny czas i podzielić się z naszymi mieszkańcami swoimi umiejętnościami i zasobami. Gwarantujemy wsparcie i pomoc w wolontariacie – ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Dyrektor DPS
Joanna Kruk –Gręziak

 

 

Oława, dnia 04.05.2021r.

ZASADY  ODWIEDZANIA  MIESZKAŃCÓW

Osoby z zewnątrz chcące odwiedzić naszych mieszkańców mogą to zrobić po wcześniejszym ustaleniu  terminu z kierownikami poszczególnych odcinków mieszkalnych . Nr  telefonu   71 3130110  wewnętrzny -  odcinek  A- 28 lub  571 471 141
odcinek  B parter -30 lub 571 804 357,  odcinek  B piętro  - 31 lub 516 003 598

 

Odwiedziny odbywać się będą w pokoju gościnnym  obok portierni. Osoby odwiedzające ( maksymalnie dwie) powinny być zaopatrzone w maseczkę i jednorazowe rękawice -po wejściu na teren Domu pracownicy dokonają u odwiedzających pomiaru temperatury. Wizyta będzie nadzorowana przez  pracownika w trakcie odwiedzin należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (  bez kontaktu osobistego co najmniej 1,5m odległości) -  czas odwiedzin maksymalnie do pół godziny.

Dyrektor

Joanna Kruk - Gręziak